VISION

RudersdalTV vil inddrage borgerne i Rudersdal Kommune i debatten om kommunens fremtid. Dette vil gennem debatprogrammer og borgernes inddragelse i programproduktionen.

 

LOKALPOLITIK

RudersdalTV ønsker at producere nyheder fra Rudersdal. Det kan handle om infrastruktur, skolevæsen, kultur eller noget fjerde indenfor den kommunale verden. En central kommunal person informerer med jævne mellemrum borgerne via RudersdalTV. Dette kan foregå i Mediehuset Københavns studie i København, som RudersdalTV har et samarbejde med.

Rudersdal

UDDANNELSE

RudersdalTV ønsker at producere programmer, der kan bruges i en undervisningssammenhæng.

Rudersdal Kommune rummer en række uddannelsesinstitutioner og disse ønsker vi at sætte fokus på i en række programmer med fællestitlen ”Din Uddannelse”. Her præsenteres unge for mulighederne for uddannelse i lokalområdet.

LOKALKULTUR

Den lokale kultur i Rudersdal og nabokommunerne er blomstrende med tusind udtryk. Nogle af dem vil vi gerne indfange i reportager og portrætter af mennesker og miljøer. Her er der også mulighed for borgerinddragelse når borgere har medindflydelse på programudformningen. Emnevalget er bredt og som eksempler på programmer i denne genre kan nedenstående ses.

SKYPE-DIALOG

EU kan forekomme fjernt for de fleste borgere, og det er en af grundene til at emnet har været brugt til at styrke borgernes direkte adgang til tv-mediet via bl.a. Skype-teknologi. I udsendelsesrækken ”Europa Dialog”  diskuterer unge fra uddannelsesinstitutioner (bl.a. efterskoler og universiteter) europæisk politik og de danske aspekter med danske Europa-politikere, hvor værten og politikerne er i et studie mens de unge er på uddannelsesinstitutioner. Denne public access-form ønsker vi at fortsætte i programrækken ”Kratos”, hvor unge debatterer med politikere på et lokalt niveau.