I følge Norstats undersøgelse for Altinget.dk er nedenstående emner i prioteret rækkefølge de vigtigste politikområder, når der skal stemmes ved næste kommunalvalg.

Borgerne har svaret på følgende spørgsmål:
“Der skal være kommunalvalg til efteråret. Hvilke emner er mest afgørende for dig, når du skal sætte krydset ved valget?”

Ældrepleje
Folkeskoler
Miljø- og klimatilpasning
Vedligehold af veje og parker
Indsatser for socialt ansatte og handicappede
Børnehaver, vuggestuer og dagpleje
Kollektiv trafik
Kommuneskat
Almene boliger
Erhvervspolitik
Kultur-og fritidstilbud
Grundskyldsprocent
Renovation og kloakering
Kommunale jobcentre

Det skal understreges, at der er tale om en landsdækkende undersøgelse, hvor resultatet derfor er gennemsnitligt for landet.
Der kan derfor være emner som er højaktuelle i en kommune og mere ligegyldigt i en anden. Eksempelvis ligger grundskylden langt mere på sinde i en kommune som Rudersdal med høj grundskyld.

Vigtigste politikområder til kommunalvalget 2017

kilde: Altinget.dk